τιμᾶς

τιμᾶς
τῑμᾶ̱ς , τιμάω
honour
pres ind act 2nd sg (doric)
τῑμᾶς , τιμή
worship
fem gen sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • τιμᾷς — τῑμᾷς , τιμάω honour pres subj act 2nd sg τῑμᾷς , τιμάω honour pres ind act 2nd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τιμάς — τῑμά̱ς , τιμή worship fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • τίμας — τί̱μᾱς , τιμάω honour imperf ind act 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Crasis — Sound change and alternation Metathesis Quantitative metathesis …   Wikipedia

  • ANACES — Castor et Pollus sic dicti. Nic. Lloydius, Graece Α῎νακες, (ita enim cum Victorio, quam Α῎νακτες, legere mavult Vossus) quo nomine iuxta receptam sententiam, Tyndaridae dicti sunt, Castor nempe ac Pollux. Ita enim Plut. in Theseo, Τιμὰς ἰσοθέους… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ANAX — I. ANAX Caeli et Terrae fil. a qo Miletus olim dicta fuit Anactoria. Indidem id esse factum putaverim, quod, apud Poetarum antiquissimos, nomen Anax in honore fuit, tamquam sacrum et augustum, Regibusque, et Heroibus peculiare. Etiam Dioscuros… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ATHENODORUS — I. ATHENODORUS Episcopus Neocaesariensis in Ponto. celebris, frater Gregorii Thaumaturgi. Discipulus Origenis, inrerfuit concilio Antiocheno, contra Paulum Samosatenum, A. C. 266. sub Aureliano Martyriô coronatus. A. C. 275. II. ATHENODORUS… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CAPRA — I. CAPRA atque hircus, olim Mendesiis culti, teste Clem. Alcrandrinô in Admonit. ad Gentil. etiam Capras divinô coluerunt honore incolae urbis Copti; tamquam Isidis ἄθυρμα, ludum et oblectamentum, ut ait Aelian. de Animal. l. 10. c. 23. Sed hi… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CAPRARII — Graece Αἰπόλοι, inter tria pastorum genera, quae in Bucolicis dignitatem olim habebant, infimi, Donato. Vide infra Subulci. Apud Aegyptios tamen, Mendesios inptimis, tanta in veneratione, ut si Caprariorum princeps, quem maximi aestimabant, fatis …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SAXUM Adorationis — prohibetur Levit. c. 26. v. 1. Nefacite vobis ieola neque Saxum formatum ponite in terra vestra, ut incurvetis vos ante illud, Ubi formatum, additur, nempe in imaginem a liquam adorationi expositam. Vide Seldenum de Iure Nat. et Gent. iuxta… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”